Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny

Museipedagogik

”Vi ärver inte jorden av våra förfäder, vi lånar den av våra barn.”

Av Stundars tre hjärtesaker, hantverk, byggnadsvård och museipedagogik, är den sistnämnda den som verkligen ger liv åt museet. Museipedagogiken handlar om människorna, både om de som en gång bodde i hus som de här och de som kommer hit på besök idag.

Vad är museipedagogik? Topp

Museipedagogik är allt det vi gör på museer för att innehållet, exempelvis husen, föremålen eller utställningarna, ska berätta något för besökarna. Vad vill vi att besökare ska uppleva, lära sig och få insikter om här? Vad vill vi att de ska minnas när de far hem? Vi kan kommunicera genom guidade rundturer, skyltar, audioguider, programpunkter, webbsidor eller till och med genom att bara stå och berätta om och diskutera livet förr. Museipedagogikens målgrupp är alltså inte bara barn och unga, utan alla som besöker museet.

Uppgift: att ge människor rötter Topp

Museernas främsta uppgift är att vara människornas kollektiva minne. Det är därför de finns till. Till den uppgiften hör att överföra dessa minnen till nya generationer. Varje år besöks Stundars av tusentals förskolebarn, skolelever och studeranden som upptäcker, lär sig och förstår mer av det österbottniska kulturarvet.

Genom lärorika, men samtidigt lekfulla och underhållande pedagogiska aktiviteter på friluftsmuseet, växer de ungas känslomässiga koppling till det här landskapet och till de människor som bott här. Det spelar ingen roll ifall de unga är födda i nejden, hitflyttade eller på besök. Känslan av att höra hemma här stärker deras identitet, ger en stadigare förankring i tillvaron och hjälper dem att hitta sina rötter eller skapa nya rötter. De här rötterna är livsviktiga i en global, föränderlig och ofta rotlös värld, med utmaningar som pandemier, krig, klimatförändringar, ekonomiska kriser och mental ohälsa. Det ger en speciell sorts trygghet och motståndskraft att veta att det här är vår hembygd, här har människor levt i många generationer och vi är en del av den kedjan. Precis som tidigare generationer alltid har klarat sig, och kunnat påverka sina liv och sin omvärld till det bättre, så kan vi. Alla människor behöver få känna tillhörighet, oavsett ålder, men det är speciellt viktigt för barn och unga.

Uppgift: att fostra framtidens museibesökare Topp

Att besöka ett museum är en upplevelse i sig, och ett stort friluftsmuseum som Stundars ger många chanser till upplevelser. Men för att man ska känna sig bekväm och välkommen på ett museum behöver man veta hur det vanligtvis brukar gå till på museer, annars kanske man känner sig vilsegången och blir avskräckt. Stundars är ett jämförelsevis öppet, avslappnat och tillåtande museum med knappt några glasmontrar eller vitriner. Här är det lätt att öva sig på museietiketten och kulturupplevelsen blir ofta positiv.

På ett museum kan besökare bli inspirerade och intresserade av historia, arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria osv. Besöket kan leda till ett nytt fritidsintresse, men kanske också till ett sommarjobb eller till och med till ett framtida yrke inom minnesorganisationer som museer, arkiv och bibliotek. Allt detta behövs för att vi ska kunna bevara och berätta om vårt kulturarv för kommande generationer långt in i framtiden.

Museipedagogiken finns med i alla delar av verksamheten på Stundars, men vissa program och aktiviteter är speciellt utformade med ett pedagogiskt grepp.

Guidade rundturer

Program för förskolebarn, elever och studerande

Museet som klassrum

Aktiviteter för barn

Paket för grupper av vuxna

Sommarens utställningar

Stundars YouTube-kanal

Här kan du se en av våra (roliga) pedagogiska videon.