Museet har öppet enligt överenskommelse
Meny

Byggnadsvård

Huvuduppgiften för byggnadsvården Stundars är att underhålla museets egna timmerbyggnader. Med sina över 70 timmerbyggnader på museiområdet visas österbottniska par- och enkelstugor, uthus, hantverkstäder och även några större stadshus som representerar 1800-1900-tal.

På bostadsområdet Stundars finns ytterligare drygt 100 traditionella byggnader. Både museet och bostadsområdet har byggts upp med hitflyttade timmerbyggnader sedan 1970-talet.

Projekt inom byggnadsvården Topp

Stundars har en roll som opinionsbildare och medvetandegörare av det byggda kulturarvet i Österbotten. Genom projektverksamhet kan Stundars informera och sprida kunskap om byggnadsvård till allmänheten.

Komeat pohjalaiset talot, 2020-2022 Topp

Vuosina 2020-2022 Stundars yhdessä Kosolan talo Oy:n, Pietarsaaren museon ja Carlsron museon kanssa toteutti Leader kehittämishankkeen ”Komeat pohjalaiset talot”. Hankkeen nettisivuilta löydät tietoa hankkeesta, ohjeita rakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon, perinteisen rakentamisen taitajia ja vinkkejä matkailuun. Linkki

Leaderprojektet Gamla Gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten (2018-2019) Topp

Länk till projektrapporten

Inom projektverksamheten har fler filmer producerats och dessa hittas nedan och på vår YouTube-kanal Linkki soittolistaan

Var hittar man information och renoveringsråd? Topp

Kunskap om gamla hus och renoveringsråd hittas på många ställen. Ny litteratur i ämnet är lättillgänglig men det lönar sig också att bekanta sig med äldre böcker och verk om byggande. I dessa hittas kunskap om hur man byggde och reparerade förr. Det finns skäl vara kritisk också. Även byggandet har utvecklats och en del av gamla sätt och metoder har bevisats vara felaktiga.Bra grundinformation om renovering av byggnader hittas i Museiverkets reparationskartotek https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit Museiverket har år 2022 öppnat https://www.korjaustaito.fi/  -sidan där du hittar information om restaurering och exempel på förverkligade objekt. Också på Stundars You Tubekanal kan du bekanta dig med restaurerade byggnader.


Ta i beaktande att renoveringsråden och läsningarna är många och den rätta lösningen är beroende av många faktorer. Någon restaurerar sitt hus och följer strikt gamla, traditionella råd och metoder medan andra tar nya metoder och teknik i bruk. Även förr byggde man på många olika sätt, och metoderna har växlat mellan områden och byggare. Skolorna är många och även husägarens behov och resurser är olika.  I renoveringsarbetet kan man påträffa tidigare byggares ”fiffiga lösningar” och materialval såsom asbest och kreosot, som man idag vet att är skadliga.
Då man säker yrkesmässiga tjänster kan det vara bra att fråga många tjänsteleverantörer. De företag som är inriktade på nybyggnation och nya tekniker kan ge andra svar/råd än de företag som riktat in sig på äldre byggnader och traditionella byggnadstekniker.

Då man säker yrkesmässiga tjänster kan det vara bra att fråga många tjänsteleverantörer. De företag som är inriktade på nybyggnation och nya tekniker kan ge andra svar/råd än de företag som riktat in sig på äldre byggnader och traditionella byggnadstekniker. Utöver litteratur och yrkesmänniskor inom byggnadsvård finns det i Finland många föreningar och restaureringscenter och om dessa hittar du information på Rakennusperinteen ystävät ry:s sida https://www.tuuma.net/linkit.

I de regionala ansvarsmuseerna, tidigare landskapsmuseerna, arbetar byggnadsforskare som också kan ge råd. För att vårda och restaurera byggnadskulturen kan man söka medel från Museiverket och NTM-centralerna. Museiverket delar årligen ut bidrag för restaurering av byggnader och kulturmiljömål,
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset medan NTM-centralerna delar ut bidrag för vård av byggnadsarvet https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon?fbclid=IwAR36BHeqvPt_LvS7XxP5Wr9MJPx5EJskiK0i3h6q5yxhwUjleClkjQFNtCk

Pohjanmaan maakunnassa kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtäviä hoitaa alueellisena vastuumuseona Vaasan kaupunginmuseot/Pohjanmaan Museo yhteistyössä Museoviraston kanssa. Lisätietoa esimerkiksi avustuksista saat Pohjanmaan museon rakennustutkijoilta.

https://vaasankaupunginmuseot.fi/vaasan-kaupungin-museot/alueellinen-toiminta-ja-viranomaistehtavat/rakennettu-kulttuuriymparisto/