Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny

Byggnadsvård

Huvuduppgiften för byggnadsvården Stundars är att underhålla museets egna timmerbyggnader. Med sina över 70 timmerbyggnader på museiområdet visas österbottniska par- och enkelstugor, uthus, hantverkstäder och även några större stadshus som representerar 1800-1900-tal.

På bostadsområdet Stundars finns ytterligare drygt 100 traditionella byggnader. Både museet och bostadsområdet har byggts upp med hitflyttade timmerbyggnader sedan 1970-talet.

Projekt inom byggnadsvården Topp

Stundars har en roll som opinionsbildare och medvetandegörare av det byggda kulturarvet i Österbotten. Genom projektverksamhet kan Stundars informera och sprida kunskap om byggnadsvård till allmänheten.

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten 2022-2023 Topp

I det här projektet samarbetade Stundars med Oravais Historiska Förening rf för att lyfta fram den österbottniska kulturmiljön som en resurs att vårda och utveckla. I kulturmiljön ingår friska, användbara och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar en historia om den plats där de står. I kulturlandskapet finns en biologisk mångfald och en miljö som ger tillgänglighet till rekreation och hantverksutveckling på olika sätt.

Inom projektet utvecklades en handbok för dig som ska ta hand om exempelvis ett hembygdsmuseum med byggnader och gård.

Härliga hus i Österbotten, 2020-2022 Topp

Leader utvecklingsprojektet ”Härliga hus i Österbotten” var ett samarbete mellan Stundars museum i Korsholm, Jakobstads museum, Kosolan talo Oy i Lappo och understödsföreningen för Carlsro museum i Kristinestad. Projektägare var Stundars museum. Aktörernas gemensamma mål var att bevara det österbottniska trähusbyggandet som projektet lyfte fram genom evenemang, upplevelser, kurser, produktutveckling, undersökningar samt genom musei- och kulturarvsverksamhet.

På webbsidan ”Härliga hus i Österbotten” finns kunskap och råd om byggnadsvård.

Leaderprojektet Gamla Gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten (2018-2019) Topp

Inom projektverksamheten har fler filmer producerats och dessa hittas på vår YouTube-kanal.

Var hittar man information och renoveringsråd? Topp

Kunskap om gamla hus och renoveringsråd hittas på många ställen. Ny litteratur i ämnet är lättillgänglig men det lönar sig också att bekanta sig med äldre böcker och verk om byggande. I dessa hittas kunskap om hur man byggde och reparerade förr. Det finns skäl vara kritisk också. Även byggandet har utvecklats och en del av gamla sätt och metoder har bevisats vara felaktiga. Bra grundinformation om renovering av byggnader hittas i Museiverkets reparationskartotek. Museiverket har år 2022 öppnat https://www.korjaustaito.fi/  -sidan där du hittar information om restaurering och exempel på förverkligade objekt. Också på Stundars You Tubekanal kan du bekanta dig med restaurerade byggnader.

Ta i beaktande att renoveringsråden och läsningarna är många och den rätta lösningen är beroende av många faktorer. Någon restaurerar sitt hus och följer strikt gamla, traditionella råd och metoder medan andra tar nya metoder och teknik i bruk. Även förr byggde man på många olika sätt, och metoderna har växlat mellan områden och byggare. Skolorna är många och även husägarens behov och resurser är olika.  I renoveringsarbetet kan man påträffa tidigare byggares ”fiffiga lösningar” och materialval såsom asbest och kreosot, som man idag vet att är skadliga.
Då man säker yrkesmässiga tjänster kan det vara bra att fråga många tjänsteleverantörer. De företag som är inriktade på nybyggnation och nya tekniker kan ge andra svar/råd än de företag som riktat in sig på äldre byggnader och traditionella byggnadstekniker.

Då man söker yrkesmässiga tjänster kan det vara bra att fråga många tjänsteleverantörer. De företag som är inriktade på nybyggnation och nya tekniker kan ge andra svar/råd än de företag som riktat in sig på äldre byggnader och traditionella byggnadstekniker. Utöver litteratur och yrkesmänniskor inom byggnadsvård finns det i Finland många föreningar och restaureringscenter och om dessa hittar du information på Rakennusperinteen ystävät ry:s sida.

I de regionala ansvarsmuseerna, tidigare landskapsmuseerna, arbetar byggnadsforskare som också kan ge råd. För att vårda och restaurera byggnadskulturen kan man söka medel från Museiverket och NTM-centralerna. Museiverket delar årligen ut bidrag för restaurering av byggnader och kulturmiljömål, medan NTM-centralerna delar ut bidrag för vård av byggnadsarvet.

I landskapet Österbotten sköts sakkunnig- och myndighetsuppgifterna i fråga om kulturmiljöskyddet av Vasa stads museer/Österbottens Museum som regionalt ansvarsmuseum i samarbete med Museiverket. Museiverket ansvarar för de objekt som är skyddade i byggnadsskyddslagen och kyrkolagen samt för dem som ägs av staten. Landskapsmuseets byggnadsforskare ger utlåtanden om bl.a. byggnadslovsansökningar och planläggning, och instruerar, ger råd och vägleder vid det restaureringsbyggande som görs för att bevara historiska byggnader och mål. Läs mera här.