Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny

Museisamlingarna

I Stundars museistugor, lager och arkiv finns långt över 10.000 föremål, huvudsakligen från tidsperioden 1870-1920. Dessa kan delvis indelas i olika samlingar. Till exempel kan hela Tryckerimuseets inredning ses som en museisamling, men även alla textilier i Stundars ägo bildar tillsammans en samling. På ett friluftsmuseum som Stundars är även byggnaderna värdefulla museiföremål i sig, och de 72 husen på området utgör också en samling.

Om föremål kunde tala Topp

Om föremålen kunde tala skulle många intressanta historier berättas på Stundars. Men stumt står de där och ber oss att själva ta reda på. Det är här Stundars amanuens och museipedagog kommer in i bilden. I sitt arbete strävar de ständigt efter att hjälpa de gamla föremålen på traven, att få dem att tala, samtidigt som de vill ge oss besökare förmågan att lyssna.

De flesta föremålen på Stundars har varit i användning i svenska Österbotten under perioden 1870-1920. De kan ursprungligen härstamma från ett tidigare årtal, men har varit i aktiv användning under perioden ovan. Tanken med de föremål som förevisas är att de skall visa oss ett bysamhälle i slutet av 1800-talet, med olika sociala klasser, yrken och intressen. När Stundars under 1970-talet byggdes upp var många av museiföremålen och miljöerna välkända för besökarna. Än idag upplever inte en gammal tant eller farbror kanske Stundars som något obekant. För dem blir istället igenkänningsfaktorn ett viktigt inslag i deras upplevelse av området. Det som för äldre personer är nostalgiskt och välbekant är för många unga personer däremot idag något nästan exotiskt. Vilket i sin tur kräver att personalen ständigt tänker på att dagens unga, för att kunna ta till sig museet och de historier personalen vill förmedla, kräver ett annorlunda angreppssätt. Förutom att visa upp föremålen, skall berättelser utformas, känslor skapas och nyfikenhet väckas.

I detta arbete är katalogiseringen av Stundars drygt 10 000 föremål ett viktigt moment. Vid katalogiseringen söks så mycket information om föremålet som möjligt. Varifrån kommer det? Vem har donerat föremålet? Vilka berättelser kan knytas till föremålet i fråga? Ålder, användning, benämning, utseende? All information sammanställs i en databas och målet är att Stundars kulturarv förutom för oss besökare skall vara tillgängligt för vem som helst, oberoende av var i världen han eller hon sitter. Och så förs kunskapen vidare från generation till generation.

Ja, sakerna på Stundars har tur. De har någon som bryr sig om dem och ger dem en röst. De får visa upp sig, betraktas, beundras och skapa minnen.

Text: Maria Österåker i Stundarsboken från 2013

MuseumPlus
Den österbottniska bondgården
Sockenmagasinet i Solf
Lanthandeln, postkontoret och lanthandlarens hem
Byskolan
Gelbgjuteriet
Hemmersgården
Tryckerimuseet
Textilsamlingen
Konstsamlingen