Museet har öppet enligt överenskommelse
Meny

Kontakta oss

Museets kontaktuppgifter Topp

Telefonnummer kansli: +358 (0)6 57 099 000

E-postadress kansli: info@stundars.fi

Postadress: Stundars rf, Stundarsvägen 5, 65450 SOLF

Stundars r.f. har en personal med sex anställda och därtill ett tiotal säsongsanställda. Museet får verksamhetsbidrag från Korsholms kommun och statsandelar för museiverksamhet från Undervisnings- och kulturministeriet.

Personalens kontaktuppgifter Topp

Gunilla Sand, museichef, gunilla.sand@stundars.fi 050-3557106

Martin Backman-Witting, museipedagog, program för grupper, marknadsföring, offerter, martin.backman-witting@stundars.fi, 050-4320688

Liselott Nyström Forsén, museiamanuens, föremålssamlingen, liselott.nystrom.forsen@stundars.fi 044-2316010 

Jonathan Hemming, byggnadsansvarig, jonathan.hemming@stundars.fi 0442429981

Saana Lind, byggnadsvårdare, saana.lind@stundars.fi, 050 514 0444

Simon Dahl, museivaktmästare 044-9870602

Stundars rf Topp

Stundars museum i Korsholm förvaltas av föreningen Stundars rf. Den första museiföreningen grundades i Solf redan år 1938 av folkskolläraren Gunnar Rosenholm. Tillsammans med sina elever lade han grunden för det fina friluftsmuseet som idag består av 70 byggnader.

Stundars rf är en ideell förening med ca 250 personmedlemmar. Föreningens styrelse väljs för två år i gången. I styrelsen ingår representanter för Korsholms kommun och kommunstyrelsen i Korsholm. Föreningens främsta uppgift är att främja hembygdsarbete och kulturminnesvård.

Stundars styrelse 2022-2023 (forts på sidan) Topp

 • Kenth Nedergård, ordförande
 • Christer Finne
 • Carl-Erik Forth
 • Ville Klemets
 • Carola Lithén, vice ordförande
 • Sara Bergström
 • Karl David Långbacka
 • Anna Ros
 • Kati Källman
 • Alf Burman (Kommunstyrelsens representant)
 • Anders Lindman (Hantverkaregillet Björken r.f:s representant)