Museo on avoinna sopimuksen mukaan
Search
Close this search box.
Meny

Museokokoelmat

Stundarsin museotuvissa, varastossa ja arkistossa on yli 10 000 esinettä. Esineet ovat pääosin peräisin vuosilta 1870–1920 ja ne jaetaan erilaisiin kokoelmiin. Esimerkiksi Kirjapainomuseon sisustus on oma kokoelmansa. Myös kaikki Stundarsin tekstiilit yhdessä muodostavat kokoelman. Stundarsin kaltaisessa ulkomuseossa rakennuksetkin ovat arvokkaita museoesineitä ja alueen 72 rakennusta ovat yksi kokoelma.

Jos esineet osasivat puhua Topp

”Stundarsissa kerrottaisiin monet monituiset mielenkiintoiset tarinat. Mutta ne seisovat mykkinä ja pyytävät meitä ottamaan itse selvää niiden kertomuksista. Siinä astuvat kuvaan Stundarsin esinetutkijat ja museopedagogit. He pyrkivät työssään jatkuvasti auttamaan vanhoja esineitä alkuun, saamaan ne puhumaan samalla, kun he haluavat antaa meille kävijöille kuuntelemisen taitoa.

Useimmat Stundarsin esineistä ovat olleet käytössä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kaudella 1870-1920. Ne voivat olla alkujaan peräisin aiemmalta vuosiluvulta, mutta ovat olleet aktiivisessa käytössä yllä mainittuna kautena. Näytteillä olevien esineiden tarkoituksena on kuvata meille 1800-luvun lopun kyläyhteisöä eri yhteiskuntaluokkien, ammatteineen ja kiinnostuksen kohteineen. 1970-luvulla Stundarsia rakennettaessa monet museoesineet ja ympäristöt olivat kävijöille hyvinkin tuttuja. Vielä nykyäänkin Stundars saattaa tuntua aivan kotoisalta ja tutulta vanhan tädin tai sedän silmin. Heille esineiden tunnistaminen on sen sijaan tärkeä osa elämystä. Se mikä vanhemmalle väelle on nostalgista ja tuttua, on sitä vastoin monille nykyajan nuorille lähes eksoottista. Sen vuoksi henkilökunnan on jatkuvasti muistettava, että jos nykypäivän nuorten halutaan kiinnostuvan museosta ja niistä tarinoista, joita henkilökunta haluaa heille välittää, lähestymistavan on oltava erilainen. Esineiden näyttämisen lisäksi on kerrottava tarinoita, synnytettävä tunteita ja herätettävä uteliaisuutta.

Stundarsin runsaan 10 000 esineiden luettelointi on tässä työssä tärkeää. Esineestä haetaan luetteloinnissa mahdollisimman paljon tietoa. Mistä se tulee? Kuka sen on lahjoittanut? Mitä kertomuksia kyseiseen esineeseen voidaan liittää? Ikä, käyttö, nimitys, ulkomuoto? Kaikki tiedot kootaan tietokantaan, ja tavoitteena on, että Stundarsin kulttuuriperintö olisi paitsi meidän kävijöiden myös kenen tahansa saatavilla riippumatta siitä, missäpäin maailmaa hän on. Ja niin osaaminen siirtyy sukupolvelta toiselle.

Niin Stundarsin esineillä on onni matkassaan. Niillä on joku, joka välittää ja antaa niille äänen. Ne saavat olla näytteillä katseltavina ja ihailtavina luomassa muistoja.”

Teksti: Maria Österåker kirjassa Stundars vuodelta 2013

MuseumPlus
Pohjalainen talonpoikaistalo
Sulvan pitäjänmakasiini
Maalaiskauppa, postikonttori ja kauppiaan koti
Kyläkoulu
Keltavalimo
Hemmerin talo
Kirjapainomuseo
Tekstiilikokoelma
Taidekokoelma