Avoinna tänään klo 11—16
Tervetuloa!
Search
Close this search box.
Meny

Rakennusperintö

Stundarsin ulkomuseon rakennusperintötyön päätehtävänä on huolehtia museon kokoelmiin kuuluvista rakennuksista. Museoalueella on lähes 70 puurakennusta, joista suurin osa on rakennettu Pohjanmaalla 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Kokoelmiin kuuluu pohjalaisia paritupia ja yksittäisiä asuintaloja, aittoja, käsityöläistaloja ja -verstaita sekä muutama suurempi kaupunkitalo.

Museota ympäröivällä asuinalueella on lisäksi noin 100 perinteistä rakennusta. Sekä museo- että asuinalueella olevat puutalot on siirretty muualta niiden nykyisille paikoille 1970-luvulta lähtien.

Rakennusperintöhankkeet Topp

Projekti- ja hanketoiminnan kautta Stundars jakaa tietoa rakennusperinnöstä. Stundarsin rakennusperintöön liittyvät hankkeet:

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten 2022-2023 Topp

Projektissa kehitettiin muun muuassa opas museoille ja vastaaville tahoille, kuten nuorisoseuroille, rakennusten ja viheralueiden ylläpitoon. Haluamme näin omalta osaltamme kannustaa arvokkaan kulttuuriympäristömme suojeluun ja säilyttämiseen.

Komeat pohjalaiset talot, 2020-2022 Topp

Vuosina 2020-2022 Stundars yhdessä Kosolan talo Oy:n, Pietarsaaren museon ja Carlsron museon kanssa toteutti Leader kehittämishankkeen ”Komeat pohjalaiset talot”. Hankkeen nettisivuilta löydät tietoa hankkeesta, ohjeita rakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon, perinteisen rakentamisen taitajia ja vinkkejä matkailuun.

Leader Kehittämishanke ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalle” (2018-2019) Topp

Projektiemme puitteissa on kuvattu useita filmejä rakennusten kunnostukseen ja rakennusperintöön liittyen. Löydät nämä videot alta ja Stundarsin YouTube-kanavalta.

Mistä tietoa ja korjausohjeita liityen vanhoihin rakennuksiin? Topp

Tietoa vanhoista rakennuksista ja korjausohjeita löydät monesta paikasta.Uutta kirjallisuutta aiheesta löytyy nykyään hyvin, mutta myös vanhoihin kirjoihin ja teoksiin rakentamisesta kannattaa tutustua. Niistä löytyy tietoa, miten on aikoinaan rakennettu ja korjattu. Kriittinen kannattaa myös olla. Rakentaminen on kehittynyt ja osa vanhoista tavoista on todettu vääriksi.

Hyvää perustietoa rakennuksen kunnostuksesta löytyy Museoviraston korjauskortistosta . Museovirasto on myös avannut vuonna 2022 www.korjaustaito.fi  -sivuston, josta löytyy tietoa säilyttävästä korjaamisesta ja esimerkkejä korjatuista kohteista. Myös Stundarsin YouTube-kanavalla voit tutustua kunnostettuihin rakennuksiin.
Otathan huomioon, että kunnostusohjeita ja ratkaisuja on monenlaisia ja oikea ratkaisu riippuu monesta seikasta. Toiset kunnostavat talojaan noudattaen tarkasti vanhoja, perinteisiä ohjeita ja tapoja, toisten ottaessa käyttöön uudemmat tavat ja tekniikat. Myös entisaikaan on rakennettu monella tavalla, ja tavat ovat vaihdelleet esimerkiksi alueittain ja tekijän mukaan. Koulukuntaa on monenlaista ja myös asujien tarpeet ja resurssit ovat erilaiset. Kunnostustöissä saattaa tulla vastaan myös aiempien korjaajien ”nokkelia” ratkaisuja ja aikansa suosittuja materiaaleja kuten asbestia ja kreosoottia, jotka nykyään tiedetään haitallisiksi.

Etsittäessä ammattilaista tekemään työ, on hyvä kysyä usealta tekijältä asiasta. Uusien rakennusten ja uuden tekniikan korjaamiseen keskittyneet yritykset voivat antaa eri vastauksen kuin vanhoihin rakennuksiin ja perinteisiin rakennustapoihin erikoistuneet ammattilaiset.
Kirjallisuuden ja ammattilaisten lisäksi Suomessa on myös monia rakennusperintöön keskittyneitä yhdistyksiä ja korjausrakentamiskeskuksia, joista löydät tietoa esimerkiksi Rakennusperinteen ystävät ry:n sivuilta.

Entisissä maakuntamuseoissa, nykyisissä alueellisissa vastuumuseoissa, on rakennustutkija, joka voi myös antaa ohjeita. Rakennusperinnön hoitoon ja entistämiseen on mahdollista saada avustusta Museovirastolta ja ELY-keskuksilta. Museovirasto jakaa vuosittain avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen .
ELY-keskus taas myöntää avustusta rakennusperinnön hoitoon.

Pohjanmaan maakunnassa kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtäviä hoitaa alueellisena vastuumuseona Vaasan kaupunginmuseot/Pohjanmaan Museo yhteistyössä Museoviraston kanssa. Lisätietoa esimerkiksi avustuksista saat Pohjanmaan museon rakennustutkijoilta.