Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny
HemProjektAttraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten

Stundars friluftsmuseum och Oravais Historiska Förening har olika nischer och verksamhetsformer som kompletterar varandra. Museerna har dessutom stora landskapsområden och kulturmiljöer att sköta och vårda. Båda museerna är verksamma på så kallade RKY-områden eller byggda kulturmiljöer av riksintresse som upprätthålls av Museiverket.

Foto: Linus Lindholm

De senaste åren med pandemi och smittskyddsrestriktioner har på lett till att den lokala kulturmiljön värdesätts allt mera. Behovet av tillgänglighet till kulturmiljön har därmed ökat och vårt projekt vill svara mot detta behov. Samtidigt finns behov av åtgärder för att öka kunskap och färdigheter kring kulturmiljön samt förmedla de värderingar om hållbarhet som våra kulturhistoriska miljöer bygger på.

Vi vill i projektet lyfta fram den österbottniska kulturmiljön som en resurs att vårda och utveckla. I kulturmiljön ingår friska, användbara och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar en historia om den plats där de står. I kulturlandskapet finns en biologisk mångfald och en miljö som ger tillgänglighet till rekreation och hantverksutveckling på olika sätt.

Vår gemensamma målsättning är att skapa historiskt trovärdiga kulturmiljöer som attraherar såväl turister som ortsbor. Detta gör vi genom att skapa livskraftiga besöksmål och identitetsskapande platser som ortsborna kan vara stolta över.

Vi medvetandegör hållbarhetstanken som våra museer och våra verksamhetsformer ger inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Vi sätter närturismen i fokus som besöksnäring, vilket möjliggör engagemang och aktiviteter för regionens invånare. Vi gör byn till ett naturligt vardagsrum och skyltfönster för närområdet och dess historia. Vi betonar nyanvändning av gamla metoder och självhushållning som en hållbar utveckling för framtiden.

I strategidokumenten för både Stundars och Oravais slås det fast att våra primära målsättningar är att levandegöra historia och göra den betydelsefull för alla, oberoende av ålder, bakgrund och kultur. Vi vill vara identitetsskapande mötesplatser som berör.

Vid frågor går det bra att kontakta Maria Blomberg, maria.blomberg@stundars.fi.

Projekttiden är hösten 2021 till våren 2023.

Projektet är Leaderfinansierat.