Avoinna tänään klo 11—16
Tervetuloa!
Search
Close this search box.
Meny
KotiProjektitHoukuttelevat kulttuuriympäristöt Pohjanmaalla

Houkuttelevat kulttuuriympäristöt Pohjanmaalla

Oravaisten historiallisen yhdistyksen ja Stundarsin museon välinen yhteistyöhanke.

Foto: Linus Lindholm

Stundarsin ulkomuseolla ja Oravaisten historiallisella yhdistyksellä on kummallakin oma erikoistumisalueensa ja omat toimintamuotonsa ja nämä täydentävät toisiaan. Molemmilla museoilla on iso maisema-alue ja kulttuuriympäristö hoidettavana ja vaalittavana. Kummatkin museot ovat myös osa RKY-alueita eli valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Viimeistä paria vuotta on määrittänyt pandemia ja koronarajoitukset, mikä on johtanut siihen, että paikallisia kulttuuriympäristöjä arvostetaan yhä enemmän. Tarve saavutettaville kulttuuriympäristöille on näin kasvanut ja hankkeemme haluaa vastata tähän tarpeeseen. Samanaikaisesti on tarve toimille, jotka lisäävät tietoa ja osaamista kulttuuriympäristöjen suhteen sekä välittävät kestäviä arvoja, joille kulttuurihistorialliset ympäristömme rakentuvat.

Hankkeen avulla haluamme nostaa esille pohjalaista kulttuuriympäristöä resurssina, jota hoitaa ja kehittää. Kulttuuriympäristössä on hyväkuntoisia, käyttökelpoisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka kertovat rakennuspaikkansa historiasta. Kulttuurimaisemassa on biologista monimuotoisuutta ja miljöö, joka tarjoaa pääsyn virkistymiseen ja käsityötaitojen kehittämiseen monin eri tavoin.

Yhteinen päämäärämme on luoda historiallisesti todenmukainen kulttuuriympäristö, joka houkuttelee sekä turisteja että paikallisia. Tämä saadaan aikaan luomalla elinvoimaisia vierailukohteita ja identiteettejä luovia paikkoja, joista paikalliset voivat olla ylpeitä.

Lisäämme tietoa kestävyysajattelusta museoidemme ja toimintatapojemme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden avulla. Keskiössä on lähimatkailu, mikä mahdollistaa panostuksia alueen asukkaisiin ja aktiviteettejä heille. Teemme kylästä luonnollisen olohuoneen ja näyteikkunan lähialueelle ja sen historialle. Korostamme vanhojen tapojen uudelleenkäyttöä ja omavaraistaloutta osana kestävää kehitystä tulevaisuutta varten.

Sekä Stundarsin että Oravaisten strategiassa on vahvasti ensisijainen päämäärä on elävöittää historiaa ja tehdä siitä merkityksellinen kaikille, riippumatta iästä, taustasta tai kulttuurista. Haluamme olla tapaamispaikka, joka on identiteetin luoja ja joka koskettaa.

Yhteydenotot hankkeeseen liittyen: Maria Blomberg, maria.blomberg@stundars.fi.

Hankeaika on syksystä 2021 kevääseen 2023.

Hanke on saanut Leader-rahoitusta.