Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny
HemProjektTrä i fokus genom Arctic Wood NetWork

Trä i fokus genom Arctic Wood NetWork

Stundars museum deltar tillsammans med sex andra friluftsmuseer i Arctic Wood NetWork-projekt med finansiering från Nordiska ministerrådet. Projektet pågår 2018-2019. I projektet söker vi svar på frågor och utmaningar i hur det nordiska kulturarvet kring trä och hur träkunskap och skicklighet kan lyftas fram på ett aktuellt och intressant sätt.

Syftet med projektet är utveckla relationen mellan museer och lokala trähantverkare, särskilt då för entreprenörer inom träslöjd, byggnadsvård och båtbyggnad. Genom projektet kan hantverkarna få hjälp med produktutveckling och marknadsföring. Vårt kulturarv kan inspirera till nya produkter, vilket i sin tur ger ökade förutsättningar för kreativa näringar med utgångspunkt i trähantverk. Museets samlingar kan användas på ett mångsidigt sätt för att utveckla nya produkter. Museets verksamhet kan även vitaliseras genom en ökad hantverksaktivitet. Samtidigt kan det immateriella kulturarvet med kunskap och färdigheter kring det lokala trähantverket dokumenteras, synliggörs och utvecklas.

Innehåll

Projektet ordnar nätverksträffar på respektive museum under år 2018 och 2019. Varje träff har specifika teman såsom byggnadsvård, träslöjd eller båtbyggnad och under träffarna ordnas föreläsningar, arbetsdemonstrationer, workshops och diskussioner. Stundars står värd i september 2019.

Målsättningar för projektet

  • Kunskapsförmedling till yngre generationer
  • Utveckla nätverk för att stöda småföretagande inom inom trähantverk
  • En kompetensökning inom produktutveckling, marknadsföring mm
  • Kunskapsförmedling mellan museer och entreprenörer

Projektets slutresultat

Projektet skall som slutprodukt publicera en verktygsback som kan användas av andra museer i Norden för att strategiskt och effektivt arbeta med lokala hantverkare. I verktygsbacken finns intervjuer med träslöjdare och entreprenörer där de berättar om sina utmaningar och hur de tycker att museer kan stöda dem och deras hantverk. Tanken är också att deltagarna i AWNW blir ett permanent nätverk för museer med fokus på trähantverk inom slöjd, båtbyggnad och byggnadsvård.

Projektägare är Midt-Troms Museum, Bardufoss, Norge. Övriga parter är friluftsmuseerna Murberget, Länsmuseet Västernorrland (Härnösand, Sverige), Klosterbackens museum (Åbo), Frilandsmuseet Hjerl Hede (Vinderup, Danmark), Kizhi State Museum of History (Petrozavodsk, Ryssland) och Malye Korely Open-Air Museum (Arkangelsk, Ryssland) och Stundars museum (Korsholm, Finland).