Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny
HemAktuelltSundom bygdeförening rf är Årets Gunnar 2020

Sundom bygdeförening rf är Årets Gunnar 2020

Årets Gunnar 2020 är Sundom bygdeförening rf! Föreningen verkar i museigrundaren Gunnar Rosenholms anda genom ett engagerat övertagande av museiområdet i Sundom och en mångsidig, aktuell och betydelsefull verksamhet för både bybor och besökare. En av de övergripande målsättningarna för föreningen är att skapa trivsel bland de 2500 byborna som också är en stadsdel i Vasa stad.

År 2018 övertog föreningen efter tre års förhandlingar byns museiområde av Vasa stad. En lång tid av eftersatt underhåll avskräckte inte talkogänget som genast samma höst röjde bort tre lastbilslass med sly och anlade en ny parkeringsyta. Följande år restaurerades två tak och en informationsskylt sattes upp. Ytterligare två tak, en restaurerad väderkvarn och ännu mera lastbilslass med sly åtgärdades sommaren 2020. Inför säsongen 2021 är arbetslistan lika lång. Museiområdet har så att säga röjts fram till glädje för alla sundombor och andra som dagligen passerar området till och från Vasa. – Målsättningen är att utveckla museiområdet för hela byns bästa, säger ordförande Kjell Nybacka.

. – Det är det lätt att jobba konstruktivt och framåt i Sundom, säger ordförande Kjell Nybacka Tillsammans med styrelsen och hela föreningen såg han värdet i att bevara museiområdet som tidigare bybor satsat tid och möda på att spara för framtiden. Nybacka har själv också, med inspiration från Stundars, flyttat flera timmerbyggnader som bonings- och uthus till Sundom. Det här är erfarenheter och kunskap som kommer väl till pass som ordförande för Sundom bygdeförening.

Bygdeföreningen blev nygammal ägare till museiområdet som alltså ägts av Vasa stad alltsedan Sundom anslöts till Vasa år 1973. Förutom museiområdets sju byggnader med väderkvarn äger och förvaltar även föreningen Södersunds kvarn, ett soldattorp, fiskarbastu, båthus, naturstigen vid Öjberget och inte minst besökscentret Meteorian. Meteorian har under sina 12 år blivit en framgångssaga med Finlands vackraste meteoritkrater Söderfjärden som utgångspunkt. Arbetet i Sundom bygdeförening är fördelat i sektioner Historia & museisektionen, Miljösektionen, Meteorian och Murmursunds Allehanda. Tidsskriften Murmursunds Allehanda har utan avbrott utkommit i 67 år!

Sundom bygdeförening har deltagit i flera av de kurser och projekt som Stundars ordnat under år 2020.

Utmärkelsen Årets Gunnar delades för första gången ut 2012 i samband med 100-årsjubileet av museigrundaren Gunnar Rosenholms (1912-1999) födelse. Priset ges till en person, grupp eller organisation för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och Rosenholms anda. Anda kan fritt översättas som en insats inom byggnadsvård, hantverk, museipedagogik eller bildkonst

År 2012 koordinator Annina Ylikoski, barnkulturnätverket BARK/Österbottens förbund
År 2013 hembygdsforskaren Bengt Brors, Solf
År 2014 konstvetaren och överintendent Berndt Arell, Sveriges Nationalmuseum
År 2015 byggnadsvårdarna Andrea och Eddie Österåker, Västerhankmo
År 2016 hantverkaren, spinnarmästaren och bloggaren Barbro Heikinmatti, Vörå
År 2017 Malax Veterantraktorförening rf, Malax
År 2018 fotograf Gunnar Bäckman, Vasa
År 2019 inredningssnickaren och björköskåpsexperten Jarl Nystrand, Björköby