Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemAktuelltStundars museum är det mest populära museet i Österbotten

Stundars museum är det mest populära museet i Österbotten

Museiverkets statistik för år 2016 visar att Stundars museum i Korsholm är det mest populära museet i Österbotten. Det näst populära museet i Österbotten var Österbottens museum med Terranova (15 255 besök). År 2016 besöktes Stundars av 18 231 gäster, varav 15% av dem var elever från skolor och daghem.

Antalet museibesök i hela landet ökade och år 2016 var ett verkligt rekordår. Flest museibesök gjordes på kulturhistoriska museienheter, 35 procent av samtliga besök. För Stundars del kommer år 2017 att också bli ett rekordår. Besöksstatistiken för skolelever och daghemsgrupper överskrider redan nu tidigare års siffror. Under perioden januari-september 2017 har 3173 skolelever besökt Stundars, jämfört med 2741 besökare under hela år 2016. Andelen vuxna som besökt museer visar också en ordentlig ökning under 2017. Det här visar på museernas stora betydelse för regionens attraktionskraft och som besöksmål för kulturturismen.

Museiverkets statistik samlas in bland de yrkesmässigt skötta museerna i Finland (152 museer år 2016). Av dem fick 121 museer statsandelar för sin verksamhet. Finansieringen för museer med statsandelar kommer från staten (19%), kommunen (41%), egen finansiering (16%) och övriga bidrag (24%). Motsvarande siffror för Stundars visar att staten står för 26%, kommunen för 41%, övriga bidrag är 12% och Stundars egen finansiering är 29%. Stundars verksamhet sköttes år 2016 av en personalstab på 8,6 årsverken, samtidigt utfördes hela 1392 timmar frivilligarbete.

Statisken: www.museotilasto.fi
Vårt pressmeddelande

För mera information:
Verksamhetsledare Gunilla Sand
Stundars museum
050 355 7106 eller gunilla.sand@stundars.fi