Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemAktuelltMuseet som klassrum – projektresultat

Museet som klassrum – projektresultat

Friluftsmuseer är perfekta klassrum. På museerna kan man arbeta ämnesöverskridande, lyfta fram komplicerade processer på ett handgripligt sätt och ha väldigt roligt medan man lär sig!

Den här var utgångspunkten när Stundars museum i Solf, Korsholm och Brages friluftsmuseum i Vasa för ett drygt år sedan slog sig ihop och startade projektet Museet som klassrum.

Projektet hade som mål att utveckla museerna som lärmiljö och skapa inspirerande metoder för lärande i museer. Museerna ville erbjuda eleverna intressanta sätt att lära sig om historia och aktuella företeelser. Också FN:s globala mål för hållbar utveckling, det s.k. Agenda 2030, utgjorde en viktig inspirationskälla.

Resultatet av detta arbete blev två pedagogiska program – Det historiska miljöäventyret för årskurs 1–6 och Fördel skola för årskurs 6–9.

Programmen utgår från läroplanen för grundskolan och kan knytas till många av målen i FN:s Agenda 2030, men fokus ligger på mål 12: Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och mål 4: Att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.  

Programmen, som lanseras i slutet av januari, erbjuds på svenska och finska vid bägge museerna. Via webbsidan https://www.museetsomklassrum.fi/ kan man läsa mer om programmen och boka in sin skolklass. På sidan finns också ett omfattande tilläggsmaterial som kan användas i klassrummet och kompletterar besöket på museet.

Projektet har finansierats av Museiverket, Svenska Österbottens kulturfond och Harry Schaumans stiftelse.