Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny
HemSamlingarMinnestavla

Minnestavla

Den 26 juni 1895 skedde en mycket tragisk olyckshändelse utanför Vasklot där fyra unga män från Sundom omkom under en båtfärd. Till minne av denna händelse trycktes detta ”blad” och troligen var det någon nära anhörig som stod för beställningen.

Stundars har erhållit tavlan som gåva av fröken Edit Ahlbäck år 1970 och den kommer från ´Årris-Johannes´, Tors i Mobacken, Östersolf.

Tavlan är 51 x 39 cm stor och tryckt hos F.W Unggrens boktryckeri i Nikolaistad, det vill säga Vasa. I museets samling finns ytterligare två liknande minnestavlor från åren 1894 och 1909, varav även den senare är tryckt hos Unggrens. Inledningsvis finns en religiös text varefter följer namnen på de omkomna samt de sörjande. Längst ner finns en dikt eller eventuellt en psalm.

Från 1800-talets förra hälft finns en del handgjorda tacksägelsetavlor bevarade. Dessa liknar till uppläggningen minnestavlan över de avlidna utanför Vasklot.  Man kan anta att de tryckta tavlorna är en fortsättning på traditionen med tacksägelsetavlor och att man i slutet av 1800-talet nu hade möjlighet att göra trycksaker till ett rimligt pris.