Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemAktuelltLekplatsen är invigd

Lekplatsen är invigd

Välkomna!

Stundars lekplats i Solf, Korsholm är en naturlig samlingsplats för museets yngre besökare, byns barn med föräldrar och far/mor-föräldrar och för lokala barngrupper som daghem och eftermiddagsverksamheter.

Genom projektfinansiering från Leader/Aktion Österbotten och egna medel samt med bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Solf-Sundom, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, Svenska odlingens befrämjare och Kvevlax sparbank har vi kunnat utvidga lekplatsen och införa nya lekredskap.

Vi vill speciellt tacka konsultgruppen från Solf daghem, avdelningen Regnbågen, för inspiration och goda idéer.