Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemTalko för att bekämpa jättebalsamin

Talko för att bekämpa jättebalsamin

Kom med och bekämpa jättebalsamin! Korsholms kommun deltar i den nationella Solotalko-kampanjen för att bekämpa främmande invasiva växtarter som är skadliga för Finlands natur.
Talkot ordnas 18–21.7 på följande platser:

Veikars (Veikars skola, Veikarsvägen 903)
Smedsby (Gädda lekpark, Fattigmarksvägen)
Solf (Stundars, Stundarsvägen 5) Obs! Endast 18.7, kl. 16-19. Servering.

Jättebalsaminen är lätt att rycka upp och ingen speciell skyddsutrustning behövs.
På talkoplatserna finns soppåsar att sätta växtavfallet i samt containrar. Efter talkot transporteras växtavfallet till Westenergy där det bränns.
Du får gärna rapportera observationer av jättebalsamin genom att använda följande formulär: https://vieraslajit.fi/ilmoita/

Mer information om talkot:

Ulrica Taylor, ulrica.taylor@korsholm.fi eller tfn. 044 727 1237

Marita Ala-Korpi, marita.ala-korpi@korsholm.fi eller tfn. 044-4249288