Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemAktuelltHandbok för underhåll av museets byggnader och grönområden

Handbok för underhåll av museets byggnader och grönområden

Vi tar hand om museet: Handbok för underhåll av museets byggnader och grönområden Topp

Den här handboken har utarbetats för att hjälpa museer och andra organisationer, som t.ex. ungdomsföreningar, att ta hand om sina byggnader och grönområden. Vi vill på detta sätt uppmuntra alla att skydda och bevara den värdefulla kulturmiljön.

Handboken innehåller information om vad som hör till underhållet av ett museiområde och hur underhållet av ett museum kan ordnas så bra som möjligt med respekt för dess museala värden. När det gäller underhåll och förebyggande av skador är regelbundna åtgärder avgörande, och därför fokuserar den här handboken på dem. I handboken presenteras också ett årshjul för underhållsarbetet, där byggnaderna och grönområdet på Stundars museiområde står modell. Förhoppningsvis ska detta ge även andra organisationer inspiration till att utarbeta ett eget årshjul.

Planen bygger på erfarenheterna från underhållet av Stundars museibyggnader och grönområden. Åtgärderna beskrivs dock på ett allmänt sätt för att så många organisationer som möjligt ska ha nytta av dem. Ett museiområde som sköts och underhålls väl ger ett gott intryck och skapar en trivsam och säker miljö för anställda och besökare. Den här handboken har utarbetats som en del av Leaderprojektet ”Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten”, ett projekt som genomförts gemensamt av Stundars museum och Oravais historiska sällskap åren 2022–2023.

Länk till handboken