Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemAktuelltBerndt Arell årets Gunnar 2014

Berndt Arell årets Gunnar 2014

Årets Gunnar 2014 ”Årets Gunnar” är en hedersutmärkelse som delas ut en gång per år ”för en kreativ och inspirerande insats under året i Stundars och vårt museums grundare Gunnar Rosenholms anda”. Gunnar Rosenholm (1912-1999) var på sin tid en stor inspiratör, visionär och idéspruta. Han hade förmåga att se in i framtiden och förutse vad som skulle vara bäst för museet och vilka vägar man skulle gå i museiarbetet. Han saknade aldrig visioner och ställde alltid målet högt. Rosenholm trummade ständigt fram bilden av Stundars som kunde bli Österbottens, Svensk-Finlands, Finlands ja hela Nordens finaste friluftsmuseum! Precis som Gunnar Rosenholm gjorde på sin tid gör konstvetaren och överintendent Berndt Arell idag. Han är en verklig visionär.  I en intervju om varför han valde att tillträda sin nuvarande tjänst på Nationalmuseum i Stockholm säger han att han antar att han blev ombedd att ta jobbet eftersom man strävade efter att modernisera museet. Att fortsätta i gamla hjulspår skulle inte ha varit så spännande, det var chansen att skapa nytt som intresserade honom. Han förväntar sig att Nationalmuseum ska bli ett helt nytt museum under hans ledning: ”allt annat vore ett misslyckande”.   Chansen att skapa nytt var antagligen det som drev framåt även när Berndt Arell som direktör för Svenska kulturfonden år 2010-2011 initierade ett regionöverskridande museiutvecklingsprojekt. Detta projekt kom att ha direkt inverkan på Stundars museums verksamhet många år framöver. Åren 2010-11 var Berndt Arell framsynt i äkta Rosenholmsk anda när han fördomsfritt och nyskapande initierade ett museiutvecklingssamarbete mellan Stundars och Sagalunds museer. Han insåg att samarbetet skulle bära frukt och utveckla, förutom de båda medverkande museerna och personalen där, även andra museer i Finland. Samarbetet som Arell förespråkade och understödde ledde till ett treårigt projekt, Museala Vardagsrum. Detta projekt som avslutas under år 2014 har gett många museer i Svenskfinland, inklusive vårt eget, stora och nya idéer om bl.a. hur samarbete över regiongränser kan och bör ske. Under projekttiden har Stundars museum genomgått en förändring när det gäller visningsprogrammet. Vi har nyskapat och omorganiserat. Vi har haft möjligheten att prova på och vi har fått ta del av hur andra museer arbetar både nationellt och internationellt. Vi har fått ett stort kontaktnät och fått lära oss att våga ställa upp och förverkliga mål.  Vi ser framtiden an med tillförsikt och nyfikenhet och håller med glädje med om det som Gunnar Rosenholm en gång skrev: ”Och mycket, mycket är ännu ogjort. Jag vågar inte ens nämna om allt det jag drömmer om att få till Stundars”.  Utmärkelsen ”Årets Gunnar” har delats ut två gånger tidigare, år 2012 till Annina Ylikoski, koordinator inom barnkultur och år 2013 till hembygdsaktivisten Bengt Brors.