Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny
HemSamlingarAstmacigarettask ”REMEDIA”

Astmacigarettask ”REMEDIA”

Astma är en kronisk lungsjukdom som många finländare än idag
får leva med; tack vare dagens mediciner kan symtomen hos de flesta lindras så
att de kan leva ett normalt liv. Vid sjukdomen blir luftrörens slemhinna inflammerad och luftrören drar ihop
sig, med symtom som hosta, pipande andning och andnöd. I allvarliga fall kan
ett astmaanfall leda till döden.

Asken
med ”REMEDIA” astmacigaretter har donerats till Stundars hösten 2013 av
Inga-Britt Smeds, född Kull, i Solf. Astmacigaretterna har tillhört Inga-Britts
pappa, Carl Kull (född 1901, död 1977).
Carl Kull led av astma och dottern kommer ihåg att han rökte astmacigaretter
årtiondena efter kriget. Astmacigaretterna fick han vanligen tag på genom en
bekant som hade kontakter vid Strengbergs tobaksfabrik i Jakobstad. Före han
började använda astmacigaretter, kommer dottern ihåg att han satt och andades
in röken från ett pulver som han brände på ett kaffefat.

Asken
med astmacigaretterna är tillverkad papp och mäter 7,5 x 10 x 2 cm. Den har text
i rött och vitt på blekgul botten. Askens text på engelska, finska och svenska berättar
att den innehåller 24 stycken cigaretter som rekommenderas vid luftrörsinflammationer;
astma, hösnuva och näskatarr. Cigaretterna innehåller inte tobak och de har
tillverkats av Hermes & Co. i Haag, Holland. Själva cigaretterna har vitt
omslagspapper med texten ”REMEDIA” i rött.
Ändan där man tänder cigaretten är sluten för att hindra att pulvret rinner
ut. Ändan där man förväntar sig att finna ett filter, är ihålig. Det finns kvar
20 cigaretter i förpackningen. Innehållsförteckningen anger att cigaretterna
bl.a. innehåller: Datura Stramonium 33%, Datura Talua 23,5%, Datura Meteloides
21%.

Datura
Stramonium är bladen från Spikklubba-växten, en växt från sydliga breddgrader som
tillhör samma släkte som bl.a. tobaksplantan. Spikklubbans blad var en allmänt
förekommande ingrediens i de astmamediciner som användes i Norden. I kulturer
där Spikklubban är mera lättillgänglig har man använt dess delar för att bl.a.
framkalla hallucinationer och transliknande tillstånd.

I dag
framstår astma och cigaretter som en direkt olämplig kombination, men faktum är
att under en stor del av 1900-talet var inandandet av rök från örter med en
luftrörsvidgande eller –kramplösande verkan enda tillbudsstående självbehandling
vid astmabesvär. Rökning av tobakscigaretter blev populärt bland vanligt folk efter
första världskriget som en följd av att cigarettmaskinerna började spotta ur
sig allt större mängder allt billigare produkter. Denna utveckling avspeglar
sig också i användningen av astmacigaretter.  I Finland fanns astmacigaretter av flera olika
fabrikat och med olika sammansättning. Vissa innehöll även tobak. Många vittnar
om att röken från astmacigaretterna hade en obehaglig lukt. Astmacigaretter
såldes som astmamedicin på apotek ända in på 1970-talet. Deras användning minskade
i takt med att de kortisonbaserade astmamedicinerna och inhalatorerna
utvecklades på 1960 – 70-talen.

Text & foto: Annika Harjula-Eriksson