Museet har öppet enligt överenskommelse
Sök
Stäng denna sökruta.
Meny
HemProjekt”Härliga hus i Österbotten” Stundars Leader -utvecklingsprojekt

”Härliga hus i Österbotten” Stundars Leader -utvecklingsprojekt

Stundars museum har inlett ett Leader utvecklingsprojektet ”Härliga hus i Österbotten”. Projektet är ett interregionalt, tvåspråkigt projekt mellan Stundars, Jakobstads museum, Kosolan talo Oy, Lappo och Understödsföreningen Carlsro, Kristinestad. Projektet omfattar Österbotten och Södra Österbotten. Stundars är huvudman för projektet.

”Härliga hus i Österbotten” kommer att ge information och rådgivning i byggnadsvård. Projektets partner har olika utgångspunkter, resurser och behov, men ett gemensamt projekt ger ett effektivt lärande, ökat kunskapsutbyte och synergieffekter. Alla aktörer är förenade i sin önskan att bevara det österbottniska träbyggnadsarvet som projektet lyfter fram genom evenemang, upplevelser, kurser, produktutveckling, forskning och musei- och kulturarvsverksamhet. Respektive partner är omgiven av lokala nätverk, vilket betyder att projektet når en stor målgrupp.

Projektet är ett samarbete mellan aktörer inom Aktion Österbotten och Aisaparis områden. Projektet finansieras också av Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto. Mera info om projektet: http://www.harligahus.fi/ info@stundars.fi